Program činnosti pro rok 2016

 

Soutěž: Z Historie města

Občanský spolek Hůrka a Radyně připravil pro všechny zájemce o historii města celoroční soutěž ze znalostí dějin našeho města. Každý měsíc můžete odpovědět na jednu otázku. Tři luštitelé, kteří správně odpoví na otázku, budou vylosováni na veřejné přednášce “Akademie Staré Plzně“ vždy v následujícím měsíci a obdrží drobné ceny. Odměna pro nepřítomné bude k vyzvednutí v K-Centru. Správnou odpověď a jména vylosovaných luštitelů najdete v příštím čísle Radyňských listů.

------------------------------------------

Správná odpověď na 6. otázku:

Císař a král Karel IV. vydal v roce 1361 Privilegium obyvatelům Staré Plzně za újmu, které se jim dostalo při stavbě hradu Karlskronu. Privilegium osvobozuje od všech robot a prací, když za sebe zaplatí 28 kop pražských grošů ročně purkrabímu na Karlskronu.

Výherci 

  • M. Sedláková,

  • M.Keslová,

  •  B.Krásná 

Gratulujeme

Soutěžní otázka č. 7:

Naše město překrásnou polohu mezi kopci a nivou řeky Úslavy v místech kde se stýkají Radyňská vrchovina a Brdy, ten předěl máme z Radyně jako na dlani.. Navíc má naše okolí pestrou geologickou stavbu, kterou v minulosti naši předkové využívali k dobývání nerostů a tak se zde získával kámen jako opuka, břidlice, křemenec, vápenec, porfyr, buližník, uhlí, stříbro a jsou indicie, že i zlato, ale nejvíce se prosadila železná ruda. Ta byla těžena ve třech šachtách, dvě na Kocandách, třetí na východním svahu Hůrky. Průzkumné štoly byly i ve stráni v lese Sutici, ke zpracování byl železné rudy byl založen hamr a později železárna v Sedlci a známe i letopočet založení.

Soutěžní otázka č. 6

Kdy byl založen hamr v Sedlci?

Anketa

Jaký je podle Vás nejúčinnější způsob propagace spolku?

Facebook (4)

Celkový počet hlasů: 23