Soutěž: Z Historie města

Občanský spolek Hůrka a Radyně připravil pro všechny zájemce o historii města celoroční soutěž ze znalostí dějin našeho města. Každý měsíc můžete odpovědět na jednu otázku. Tři luštitelé, kteří správně odpoví na otázku, budou vylosováni na veřejné přednášce “Akademie Staré Plzně“ vždy v následujícím měsíci a obdrží drobné ceny. Odměna pro nepřítomné bude k vyzvednutí v K-Centru. Správnou odpověď a jména vylosovaných luštitelů najdete v příštím čísle Radyňských listů.

------------------------------------------

Správná odpověď na 7. otázku:

Naše město má překrásnou polohu mezi kopci a nivou řeky Úslavy v místech, kde se stýkají Radyňská vrchovina a Brdy. Ten předěl máme z Radyně jako na dlani. Navíc má naše okolí pestrou geologickou stavbu, kterou v minulosti naši předkové využívali k dobývání nerostů. Získával se zde kámen jako opuka, břidlice, křemenec, vápenec, porfyr, buližník, uhlí, stříbro a jsou indicie, že i zlato. Nejvíce se ale prosadila železná ruda. Ta byla těžena ve třech šachtách, dvě na Kocandách, třetí na východním svahu Hůrky. Průzkumné štoly byly i ve stráni v Sutici. Ke zpracování železné rudy byl založen hamr a později železárna Sedlci v roce 1578.

Vylosovaní výherci. Josef Kuna, Helena Procházková, Monika Onderková

Soutěžní otázka č. 8:

Každé město má svou historii, události, které stojí za zaznamenání a k těm patří i návštěvy představitelů státu. Mimo ne tak starou návštěvu p. prezidenta V. Klause se Starý Plzenec může pochlubit i jednou císařskou. V roce 1885 totiž přijel do našeho města vlakem panovník a poctil svou návštěvou i Radyni, odkud sledoval manévry svých vojsk. Jak se jmenoval?

Soutěžní otázka č. 8

Anketa

Jaký je podle Vás nejúčinnější způsob propagace spolku?

Facebook (5)

Celkový počet hlasů: 29