Novinky

 

  Vánoční Radyně 25. a 26. prosince od 14 hodin

Nový rok na Hůrce 1. ledna 2023 od 14 hodin

Rádi jsme se podíleli na vzniku Arhceoplánu Hradu Stará Plzeň, který za našeho přispění zpracovali odborníci z Regionální rozvojové a agentury Plzeňského kraje ArcheoDanube | Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (rra-pk.cz) a město Starý Plzenec. Společně jsme hledali cesty, jak oživit vzácnou archeologickou památku Hradu tak, aby byla její návštěva živým zážitkem a návštěvník si odnesl nové cenné poznatky. Teď i před námi stojí výzva, přenést vize z papíru postupně do reality. Děkujeme za účast Starého Plzence a České republiky v mezinárodním projektu ARCHEODANUBE ArcheoDanube | Facebook. Pro více informací navštivte nový web projektu https://archeodanube.eu/ a prohlédněte si nejen prezentaci Hradu Stará Plzeň The Castle of Old Pilsen – the cradle of the royal city and the whole region | Archeo Danube.

 

Co právě řešíme

Participativní rozpočet: Doplnění výchozího místa pro turisty na Masarykově náměstí o kovový reliéfní model města v 12. st. s venkovním infokioskem s možností stažení mobilní aplikace

Revitalizace Staroplzenecké naučné stezky

Rekonstrukce vápenné pece

Modernizace informačního systému pro prohlídku hradu Radyně

Zprovoznění obchůzkové trasy okolo hradu Radyně

Oprava rozpadlých schodů k rotundě

Archeoplán Hradu Stará Plzeň a projekt ArcheoDanube


Je to jednoduché: Stačí vyplnit přihlášku a odeslat ji na adresu:
josefsutnar@seznam.cz