Novinky

 Placení členských příspěvků za rok 2022
Členský příspěvek za každý rok je pro pracující 100.-,důchodci 50.-, studenti a čestní členové příspěvek neplatí.
Možno zaplatit na účet OSHR 249116017/0300.(do poznámky napište své celé jméno a za jaké období platíte)
-----------------
Připravujeme výroční členskou schůzi (jaro 2022)
(Místo a termín upřesníme. Na schůzi dojde k výměně legitimací)
-----------------
Kniha: 100 let hradu Radymě ve správě města a státu - informace k možnosti zakoupení

-----------------
Archeoplán Hradu Stará Plzeň a projekt ArcheoDanube

 

Váš názor

Na co se soustředit, čemu se věnovatí nejvíce?

Co právě řešíme

Participativní rozpočet: Doplnění výchozího místa pro turisty na Masarykově náměstí o kovový reliéfní model města v 12. st. s venkovním infokioskem s možností stažení mobilní aplikace

Revitalizace Staroplzenecké naučné stezky

Rekonstrukce vápenné pece

Modernizace informačního systému pro prohlídku hradu Radyně

Zprovoznění obchůzkové trasy okolo hradu Radyně

Oprava rozpadlých schodů k rotundě

Archeoplán Hradu Stará Plzeň a projekt ArcheoDanube


Je to jednoduché: Stačí vyplnit přihlášku a odeslat ji na adresu:
josefsutnar@seznam.cz