-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=xsh7VYJ7Z6g&index=3&list=PLLhk7vsswP3AsxGJDo_5jS_AilWjuNxtS

______________________________________________________________________________  

Odkaz na zprávy České televize! - 8minuta 45vteřina - VÁNOČNÍ RADYNĚ!

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018001225/titulky

a také:

Článek z Plzeňského deníku  uveřejněný 28.12.2015


 

Stezka připomíná Starou Plzeň
Stezka začíná na Masarykově náměstí u kostela sv. Jana Křtitele Autor: DENÍK/Pavel Korelus
27.7.2013 11:06

Starý Plzenec – Stará Plzeň a kupci se jmenuje nová naučná stezka, která láká do Starého Plzence. Začíná na náměstí, končí u ikonické rotundy sv. Petra a Pavla a je z několika důvodů výjimečná.
Už jen způsob, jakým vznikala, si zaslouží uznání. S nápadem přišli členové Občanského sdružení Hůrka a Radyně, město je podpořilo finančně.
Díky členům sdružení nakonec vznikla 3,5 km dlouhá trasa s 13 informačními tabulemi. Co mohli, udělali sami. „Spočítali jsme to asi na 500 hodin práce,
" popisovala za sdružení Jitka Sutnarová.
Tabule turisty seznámí s raným středověkem, životem kupců na takzvané řezenské cestě  a provedou je po bývalém hradu Plzeň, z nějž se kromě rotundy zachovaly základy kostelů
sv. Vavřince a sv. Kříže a dodnes stojící kostel Narození Panny Marie.
„Informace na tabulích jsme připravovali s odborníky  tak, aby si z nich něco vzali laici i zasvěcení. Myslíme také na děti, na cestě je čeká řada interaktivních prvků," pokračovala Sutnarová.
Kromě prolézačky z kamenů si děti budou moci například zahrát autentickou středověkou hru na vlka a ovečky.
Archeolog Radek Široký ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP), který se na přípravě stezky také podílel, říká, že výzkum ve Starém Plzenci začal
kolem roku 2000. „Od té doby přinášel nové a nové poznatky, přičemž ty staré dostávaly nový význam. Doslova přepisovaly dějiny nejen Starého Plzence, ale především Plzně,
která měla počátek právě tady," uvedl.
Vybudování stezky je podle Širokého důležitý krok. „Jednak k přejmenování lokality z hradiště Hůrka, což není správný název, na Starou Plzeň. Nejde o žádné hradiště,
nýbrž o raně středověký přemyslovský hrad. Věříme také, že se tuto skutečnost díky stezce a dalším projektům podaří zpopularizovat. Celý výzkum shrne kniha Dějiny nové Plzně,
která už je napsána, a vyjde v roce 2015," dodal.
Stezka stála se vším všudy zhruba 400 tisíc korun.
„Stavbu spolufinancovala Evropská unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova," konstatovala staroplzenecká starostka Vlasta Doláková s tím, že stezku dnes čeká slavnostní
otevření. Na Masarykově náměstí začne ve 14 hodin bohatý doprovodný program  s historickými tanečnicemi, šermíři i divadlem.
Kam vás zavede
Stezka začíná na náměstí u kostela sv. Jana  Křtitele, pokračuje přes řeku ke kostelu Narození Panny Marie, dále po části řezenské cesty pod hradištěm na tymákovskou vyhlídku,
okolo základů kostela sv. Kříže, pod akropolí, kolem základů kostela sv. Vavřince k rotundě sv. Petra a Pavla. Končí u bývalé brány.
Autor: Pavel Korelus