Setkání u příležitosti 60. výročí prohlášení Slovanského hradiště Hůrka ve Starém Plzenci kulturní památkou se uskutečnilo ve středu 9. května 2018 přímo v rotundě sv. Petra a Pavla na vrchu Hůrka ve Starém Plzenci. Mezi hosty byli náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Vladislav Vilímec, senátor a rodák z blízkých Šťáhlav Václav Chaloupek, zástupci Národního památkového ústavu a ZČU v Plzni, nechyběla starostka města Vlasta Doláková. Společně vzpomínkami na historii oslavili pomyslné výročí významné lokality, kterou Slovanské hradiště Hůrka bezesporu je.

"Je mi velkou ctí, že se mohu zúčastnit oslavy výročí tak významného místa, jakým Slovanské hradiště Hůrka bezesporu je. Je to úctyhodné a tajemné strategické místo, které symbolizuje identitu západních Čech. Plzeňský kraj může být a je hrdý na to, že právě toto místo, původní Stará Plzeň, je kolébkou současné západočeské metropole a právem si zaslouží naši pozornost. Městu Starý Plzenec i všem, kteří se na zvelebování takovýchto památek podílejí, patří velký dík," uvedl náměstek hejtmana Vladislav Vilímec. 

Rotunda svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci je jednou z nejstarších dochovaných církevních památek v České republice. Společně s areálem "Slovanské hradiště Hůrka" je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka a od roku 1978 Nařízením vlády č. 70/78 ze dne 24.2. 1978 byla zapsána do seznamu Národních kulturních památek České republiky.

První písemná zmínka o hradišti – "iuxta Pilisini urbem" – pochází z Thietmarovy kroniky, ve které se píše o porážce bavorského vojska v podhradí Plzně v roce 976. Bitva byla součástí nepřátelských akcí mezi císařem Otou a českým knížetem Boleslavem II. Zdejší hrad vznikl na strategicky zvoleném místě u významné cesty, která spojovala Čechy s významnými centry Svaté říše římské Řeznem a Norimberkem. Byl významnou oporou a příležitostným sídlem knížat a králů v západních Čechách. Po roce 1010 se ve zdejší mincovně krátce razily denáry knížete Jaromíra. Největšího významu hradiště dosáhlo ve dvanáctém a první polovině třináctého století.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=xsh7VYJ7Z6g&index=3&list=PLLhk7vsswP3AsxGJDo_5jS_AilWjuNxtS

______________________________________________________________________________  

Odkaz na zprávy České televize! - 8minuta 45vteřina - VÁNOČNÍ RADYNĚ!

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018001225/titulky

a také:

Článek z Plzeňského deníku  uveřejněný 28.12.2015


 

Stezka připomíná Starou Plzeň
Stezka začíná na Masarykově náměstí u kostela sv. Jana Křtitele Autor: DENÍK/Pavel Korelus
27.7.2013 11:06

Starý Plzenec – Stará Plzeň a kupci se jmenuje nová naučná stezka, která láká do Starého Plzence. Začíná na náměstí, končí u ikonické rotundy sv. Petra a Pavla a je z několika důvodů výjimečná.
Už jen způsob, jakým vznikala, si zaslouží uznání. S nápadem přišli členové Občanského sdružení Hůrka a Radyně, město je podpořilo finančně.
Díky členům sdružení nakonec vznikla 3,5 km dlouhá trasa s 13 informačními tabulemi. Co mohli, udělali sami. „Spočítali jsme to asi na 500 hodin práce,
" popisovala za sdružení Jitka Sutnarová.
Tabule turisty seznámí s raným středověkem, životem kupců na takzvané řezenské cestě  a provedou je po bývalém hradu Plzeň, z nějž se kromě rotundy zachovaly základy kostelů
sv. Vavřince a sv. Kříže a dodnes stojící kostel Narození Panny Marie.
„Informace na tabulích jsme připravovali s odborníky  tak, aby si z nich něco vzali laici i zasvěcení. Myslíme také na děti, na cestě je čeká řada interaktivních prvků," pokračovala Sutnarová.
Kromě prolézačky z kamenů si děti budou moci například zahrát autentickou středověkou hru na vlka a ovečky.
Archeolog Radek Široký ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP), který se na přípravě stezky také podílel, říká, že výzkum ve Starém Plzenci začal
kolem roku 2000. „Od té doby přinášel nové a nové poznatky, přičemž ty staré dostávaly nový význam. Doslova přepisovaly dějiny nejen Starého Plzence, ale především Plzně,
která měla počátek právě tady," uvedl.
Vybudování stezky je podle Širokého důležitý krok. „Jednak k přejmenování lokality z hradiště Hůrka, což není správný název, na Starou Plzeň. Nejde o žádné hradiště,
nýbrž o raně středověký přemyslovský hrad. Věříme také, že se tuto skutečnost díky stezce a dalším projektům podaří zpopularizovat. Celý výzkum shrne kniha Dějiny nové Plzně,
která už je napsána, a vyjde v roce 2015," dodal.
Stezka stála se vším všudy zhruba 400 tisíc korun.
„Stavbu spolufinancovala Evropská unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova," konstatovala staroplzenecká starostka Vlasta Doláková s tím, že stezku dnes čeká slavnostní
otevření. Na Masarykově náměstí začne ve 14 hodin bohatý doprovodný program  s historickými tanečnicemi, šermíři i divadlem.
Kam vás zavede
Stezka začíná na náměstí u kostela sv. Jana  Křtitele, pokračuje přes řeku ke kostelu Narození Panny Marie, dále po části řezenské cesty pod hradištěm na tymákovskou vyhlídku,
okolo základů kostela sv. Kříže, pod akropolí, kolem základů kostela sv. Vavřince k rotundě sv. Petra a Pavla. Končí u bývalé brány.
Autor: Pavel Korelus