10. výročí otevření kupecké stezky

 

Stezka Stará Plzeň a kupci

01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Stará Plzeň a kupci Stará Plzeň - dnešní Starý Plzenec - byla založena v údolí řeky Úslavy pod výraznou ostrožnou Hůrka. Na tomto vrchu, osídleném již v pravěku, vyrostlo nejpozději v 10. století významné hradiště, doprovázené podhradní osadou a rušným tržištěm...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Přemyslovské hrady Při slově „hrad“ si většina lidí vybaví kamennou stavbu vrcholného středověku, třeba Točník nebo Radyni. Lze tak ale nazvat i raně středověké pevnosti, jakou byla právě Plzeň. Častěji používaný pojem „hradiště“ správně označuje pouze prostor,...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Kostel Narození Panny Marie Kostel Narození Panny Marie je jednou z osmi církevních staveb středověké Plzně. Byl postaven před polovinou 12. století v románském slohu. Traduje se, že Kostel Narození Panny Marie založil sv. Vojtěch v roce 992 při svém návratu z...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Plzenecká aglomerace ve středověku Dominantou a centrem celého středověkého osídlení ve Staré Plzni byl bezesporu významný přemyslovský hrad na vrchu Hůrka. Zabíral celou plochu úzké protáhlé ostrožny, sevřenou mezi údolími Úslavy a jejího drobného přítoku. Strmé...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Pod hradbami přemyslovského hradu Hrad Plzeň byl významnou součástí přemyslovské hradské soustavy. Tak se označuje správní systém tehdejších Čech. Jednotlivé knížecí hrady spravovaly své okolí - hradské obvody. Zajišťovaly vojenskou ochranu regionu, kontrolovaly...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Středověké cesty Mezinárodní dopravní síť vznikala už od pravěku a ve středověku ještě zhoustla. Středověké cesty měly velmi různorodý charakter, podle své důležitosti i podle prostředí, kterým procházely. Největší překážkou nebyli lupiči, ale přírodní podmínky a...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Středověké cestování Nejjednodušší způsob přepravy byla pěší chůze. Kupci využívali pěší nosiče zboží (válečné zajatce nebo otroky). Pěší dopravci mohli překonat prakticky jakýkoliv terén, proto se také uplatňovali při pašování. Zboží bývalo často přepravováno na...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский "Dálnice" Praha – Řezno Všechny zemské stezky ve středověkých Čechách se sbíhaly do Prahy, mocenského ústředí Přemyslovců. I díky centrální poloze české kotliny v Evropě se pod místním hradem setkávali kupci ze severu, jihu, východu i západu. Odtud také vybíhala...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Východní opevnění akropole Tímto místem probíhala mohutná hradba, z níž jsou dodnes dobře patrné zbytky valu a před ním stojícího příkopu. Právě jste prošli nenápadným, dobře přístupným východním předhradím a vstupujete na akropoli. Po východním předhradí hradu...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Akropole Slovo akropole je odvozeno z řečtiny. Akros znamená „vysoký“ a polis „obec“. Akropole byla ústředním prostorem raně středověkého hradu. Nacházela se na nejvyšším a nejlépe chráněném místě a od zbytku hradiště ji oddělovalo samostatné opevnění, tvořené...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Západní opevnění akropole Západní předhradí plzeneckého hradu se rozkládá v mírně svažitém terénu na zužujícím se západním konci ostrožny. Mohlo být místem, kde byli ve svých domech usazeni řemeslníci, zásobující hrad běžně potřebnými, ale i luxusními výrobky. Také...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Rotunda sv. Petra a Pavla Rotunda sv. Petra je jedinou dochovanou stavbou přemyslovského hradu Plzeň. Do současnosti se zachovala pouze náhodou, protože v roce 1785 byla navržena ke zboření. Nakonec se však pro ni našlo využití jako skladiště střelného...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Plzeňský trh Z jihu na západní předhradí navazovalo jižní podhradí, které bylo pevnou součástí raně středověké pevnosti. Bylo vměstnáno mezi jižním svahem vrchu Hůrka a řekou. Mohutný západní val se dosud zachoval ve výšce zhruba 5 – 6 m a je dobře patrný. Jeho...