Dosud jsou hodnoty lokality Hůrka ve Starém Plzenci poměrně málo známé, neboť s ohledem na stáří lokality a převážně používaný stavební materiál v 10. stol - dřevo - se zachovalo jen velmi málo na první pohled zřejmých stop po původním osídlení. Změnu pohledu na hradiště a jeho roli v dějinách Českých zemích přináší naučná stezka Stará Plzeň a kupci. Stezka využívá nejnovějších poznatků archeologa Mgr. Radka Širokého, Ph.D.

Větší část naučné stezky Stará Plzeň a kupci kopíruje původní stezku z Řezna do Prahy. Rotunda sv. Petra a Pavla z 10. století je nejzachovalejší součástí raně středověkého hradiště Plzeň na kopci Hůrka, které bylo jedním z nejvýznamnějších center hradské správní soustavy v počátcích Českého státu. Kromě rotundy se zde zachovaly i základy dalších dvou kostelů a dodnes funkční kostel Narození Panny Marie založeného r. 992. Základy kostela sv. Kříže jsou viditelné, volně přístupné a nebyla provedena jejich konzervace. Základy kostela sv. Vavřince prošly první etapou konzervace. Následně byly přikryty základy vrstvou hlíny a na povrchu rostla tráva. Součástí druhé etapy konzervace bylo vytýčení půdorysu základů tohoto kostela dlažbou z lomového kamene. Tato výrazným způsobem přispělo k atraktivitě celého hradiště.
Na západní straně hradiště vede zachovalá původní raně středověká cesta, která je součástí naučné stezky Stará Plzeň a kupci.

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek o.p.s. dlouhodobě nabízí výchovně vzdělávací projekt o hradišti Hůrka základním školám formou přednášek ve škole a následnou přímou interaktivní návštěvou hradiště. V současné době je  maketa hradiště Hůrka z období raného středověku v parku Boheminium v Mariánských Lázních

Spojením těchto aktivit, tj. výstavba nové naučné stezky se zaměřením na úlohu hradiště Hůrka v raném středověku a vytvořením výchovně vzdělávacího programu vznikl nový a dosud ojedinělý produkt cestovního ruchu.

Rotunda sv. Petra a Pavla je dlouhodobě atraktivním turistickým, výletním i vycházkovým cílem.

Informační tabule a další vybavení naučné stezky je realizováno na pozemcích města Starý Plzenec a obce Tymákov. Pro zvýšení atraktivity pro zahraniční návštěvníky jsou vydány cizojazyčné letáky a texty na informačních tabulích jsou přeloženy do třech světových jazyků - angličtiny, němčiny a ruštiny. Vstup na stezku není zpoplatněn. V rámci dobrovolné práce  bylo zajištěno vykácení křovin podél cest a na hradišti, které zabraňovaly návštěvníkům hradiště v pohledu na zachovalé zbytky hradeb a valů.

Historie středověkého obchodu je návštěvníkům přiblížena na 13ks informačních tabulích, které jsou rozmístěny na 4 km trase. Součástí každé informativní tabule jsou i interaktivní prvky pro děti. Zhruba za polovinou trasy lze využít k odpočinku i zábavě altán s krásnou vyhlídkou do krajiny. Je zde možné si zahrát středověkou stolní hru Na vlka a ovečky a zapsat se do návštěvní knihy.

 

 

Naučná stezka

Záznamy: 1 - 9 ze 9

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz