Dosud jsou hodnoty lokality Hůrka ve Starém Plzenci poměrně málo známé, neboť s ohledem na stáří lokality a převážně používaný stavební materiál v 10. stol - dřevo - se zachovalo jen velmi málo na první pohled zřejmých stop po původním osídlení. Změnu pohledu na hradiště a jeho roli v dějinách Českých zemích přinese naučná stezka Stará Plzeň a kupci. Stezka využívá nejnovějších poznatků archeologa Mgr. Radka Širokého, Ph.D..

Větší část naučné stezky Stará Plzeň a kupci kopíruje původní stezku z Řezna do Prahy.
Rotunda sv. Petra a Pavla z 10. století je nejzachovalejší součástí raně středověkého hradiště Plzeň na kopci Hůrka, které bylo jedním z nejvýznamnějších center hradské správní soustavy v počátcích Českého státu. Kromě rotundy se zde zachovaly i základy dalších dvou kostelů a dodnes funkční kostel Narození Panny Marie založeného r. 992. Základy kostela sv. Kříže jsou viditelné, volně přístupné a nebyla provedena jejich konzervace. Základy kostela sv. Vavřince prošly první etapou konzervace. V současné době je jsou základy přikryty vrstvou hlíny a na povrchu roste tráva. Součástí druhé etapy konzervace je vytýčení půdorysu základů tohoto kostela dlažbou z lomového kamene, která by výrazným způsobem přispěla k atraktivitě celého hradiště.
Na západní straně hradiště vede zachovalá původní raně středověká cesta, která bude součástí naučné stezky Stará Plzeň a kupci. Tento úsek stezky  je i dnes využívaný, ale neudržovaný.
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek o.p.s. dlouhodobě nabízí výchovně vzdělávací projekt o hradišti Hůrka základním školám formou přednášek ve škole a následnou přímou interaktivní návštěvou hradiště. V současné době je  maketa hradiště Hůrka z období raného středověku v parku Boheminium v Mariánských lázních
Spojením těchto aktivit, tj. výstavba nové naučné stezky se zaměřením na úlohu hradiště Hůrka v raném středověku a vytvořením výchovně vzdělávacího programu vznikne nový a dosud ojedinělý produkt cestovního ruchu.
Rotunda sv. Petra a Pavla je dlouhodobě atraktivním turistickým, výletním i vycházkovým cílem. K návštěvníkům se dosud nedostává dostatečné množství kvalitních informací o tom, že rotunda byla součástí významného přemyslovského hradiště.

Informační tabule a další vybavení naučné stezky bude realizováno na pozemcích města Starý Plzenec a obce Tymákov. Vybudování naučné stezky nevyžaduje stavební povolení. Pro zvýšení atraktivity pro zahraniční návštěvníky bude vydán cizojazyčný leták. Předpokládáme 3 světové jazyky - angličtina, němčina, ruština. Vstup na stezku není zpoplatněn. V rámci dobrovolné práce  bude zajištěno vykácení křovin podél cest a na hradišti, které v současné době zabraňují návštěvníkům hradiště v pohledu na zachovalé zbytky hradeb a valů.
Jednotlivé aktivity realizace projektu:
- značení stezky barvou a štětcem na stromy v souladu s doporučením Klubu českých turistů
- pořízení a instalace 13 ks informačních tabulí
- pořízení a instalace 4 ks dřevěných laviček a jedné zastřešené vyhlídkové lavičky
- interaktivní doplňkové prvky u každé tabule - požízení a instalace
- vytvoření bezkontakní kopie základů kostela sv. Vavřince dlažbou z lomového kamene
- výroba a tisk propagačních materiálů, cizojazyčný překlad - letáky budou vydány nákladem cca 1000 ks - cca 400 v cizím jazyce a cca 600 v českém jazyceInformační tabule a další vybavení naučné stezky bude realizováno na pozemcích města Starý Plzenec a obce Tymákov.

 

 

Naučná stezka

Záznamy: 1 - 9 ze 9