Naučná stezka Stará Plzeň a kupci“

JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v  rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR