Naučná stezka Stará Plzeň a kupci“

JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v  rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

 

 

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz