Občanský spolek Hůrka a Radyně                                                                               společnost pro zvelebování historických a kulturních památek byla založena 21.2.2003. Navazuje na činnost dřívějších spolků stejného zaměření, působících ve městě již od první republiky. Samotné ustavující členské schůzi předcházelo setkání nadšenců začátkem ledna téhož roku ve sklípku místní sokolovny. "Zkusili zažehnout jiskru, která by podnítila zájem lidí o naše město a jeho zvelebení. Věřte nebo ne nápad se okamžitě ujal. Snahu jakkoli pomoci projevili staří, mladí  i děti."(zapsala pí.H.Mračková v kronice OSHR)

 

PARTNEŘI

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz