Kniha

100 let hradu Radyně ve správě města a státu

Je tomu již 100 let kdy, dne 21. června 1920 vešla v platnost smlouva, kde Adolf z Waldsteina prodal městu Starý Plzenec od panství Šťáhlavského panský dvůr ve Starém Plzenci s pozemky, příslušenstvím a celým lesním komplexem, jehož součástí byl i hrad Radyně za cenu 1 004 170 K 40 h.

Už v roce 1919 se spojilo několik nadšenců v Plzni, kteří vycítili potřebu uchovat do budoucna obě vzácné památky – hradiště na Hůrce i středověký hrad Radyni. Městská rada Starého Plzence 13. března 1920 provedla anketu k záchraně a zachování kulturních a historických památek, hradu Radyně a románské rotundy sv. Petra a sv. Pavla. Na schůzce bylo usneseno založit k tomuto účelu zvláštní spolek, Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky.

Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci se rozhodl vydat k těmto dvěma významným událostem publikaci. Kniha se soustřeďuje na Radyni, kdy město zchátralý hrad zakoupilo a pronajalo jej Spolku na záchranu Radyně a Hůrky. Rovněž se zabývá i bezprostředním okolím hradu a jeho vývojem. Starou historii jsme vypátrali v archivech a kronikách, novější už jste mnozí prožívali s námi a jenom si připomenete, že jste se na ni třeba i podíleli.

Čtěte ji s vědomím, že naše paměť stárne, že je potřeba si některé věci připomínat, i když nám nepřipadají v tu chvíli tak důležité. Věřte, že se k nim jednou vrátíte s láskou a plným pochopením a teprve pak pocítíte jejich důležitost. A ta chvíle určitě přijde. Všichni totiž potřebujeme někam patřit a tato kniha nám poznáním historie ukazuje jeden z pevných kořenů našeho života, díky  kterému  opravdu  někam patříme.

Jitka Sutnarová, Mgr. Petr Vrobel

 
Možno zakoupit:
K-centrum Starý Plzenec a centrum pro turisty Radyně – 110 Kč, OSHR – členové výboru viz stránky oshr@email.cz - 80 Kč, po telefonické domluvě mob.731 958 349 možno zaslat i poštou.
Petr Vrobel, Radyňské listy září 2020: STOLETÉ VÝROČÍ HRADU RADYNĚ A OSHR
Titulek tohoto článku nás trochu mate, ale vše je vysvětleno v knize, která spatřila světlo světa na konci července 2020. Kniha s trochu delším ale výstižným názvem „Sto let hradu Radyně ve správě města a státu a Sto let od založení Spolku na záchranu Radyně a Hůrky“ obsahuje historické i aktuální in-formace o hradu Radyni a spolku, starajícího se o její záchranu, které určitě zaujmou nejen občany Starého Plzence. Jejími autory jsou letití ochránci plzeneckých památek a vedoucí osobnosti OSHR manželé Jitka a Josef Sutnarovi a Václav Fišer. Při listování knihou mne napadlo několik otázek, a tak jsem se na ně autorů zeptal a možná i vás budou zajímat odpovědi na tyto otázky. Kdo s nápadem napsat a vydat knihu přišel? Jakou jste měli motivaci k práci na této knize? Pro koho je kniha především určena? K vydání knihy nás přivedlo stoleté výročí, kdy naše město Starý Plzenec zakoupilo hrad Radyni od knížete Valdštejna v dezolátním stavu a zříceniny se ujal Spolek na záchranu Radyně a Hůrky. Lidé v tomto Spolku vykonali skutečně heroickou práci. Bez nich by Radyně už možná nestála. Za sto let se toho událo mnoho a tak jsme chtěli nějakou formou vzpomenout mnohých, kteří svůj ži-vot tak trochu spojili s naší Radyní, tou, která nás vítá už zdaleka, a my se pod ní vracíme domů. Věříme, že kniha zaujme většinu Staroplzeneckých, ale i ostatní milovníky historie. V knize je mnoho údajů, ze kterých je jasné, že nebylo jednoduché dát všechny informace dohromady. Jak dlouho kniha vznikala a odkud jste čerpali svoje poznat-ky? Při sbírání materiálů jsme navštívili či oslovili řadu institucí. Hlavním zdrojem in-formací byl archiv města Plzně, který poskytl dokumentaci o činnosti spolku a fotografie související se záchranou Radyně. Složitější bylo pátrání po smlouvě o prodeji Radyně městu, kterou jsme nalezli ve Státním oblastním archivu v Praze. Významným zdrojem byla kronika a dokumentace stavebního úřadu města Starého Plzence. I soukromý archiv Václava Fišera rovněž poskytl mnoho poznatků a dokumentů. Hrad Radyně i rotunda sv. Petra a Pavla jsou významnými památkami kraje a staly se v mnoha případech symbolem mnoha institucí a firem. Podpořil někdo vydání knihy? Podali jsme žádost o dotaci na Plzeňský kraj a na město Starý Plzenec. Obě instituce vydání podpořily. Chybějící finance jsme hradili z účtu OSHR. Já osobně si práce členů OSHR (Občanský spolek Hůrka a Radyně) velmi vážím. Můžete nám spolek v krátkosti představit? Počátkem devadesátých let se dala dohromady skupina lidí, kterým nebyl lhostejný osud spíše zanedbaných památek ve Starém Plzenci a to hlavně vegetací zarostlého slovanského hradiště Hůrka s rotundou sv. Petra vedeného jako Národní kulturní památka. Dalším místem, kterému bylo třeba věnovat pozornost, byl neutěšený stav hradu Radyně a jeho bezprostředního okolí. Do vínku si sdružení dalo mnoho brigád na zkrášlení okolí obou památek, ale také si dalo za cíl - propagaci a probuzení zájmu návštěvníků o tyto veřejnosti celkem málo známé historické objekty. Významným projektem byla realizace naučné stezky „Stará Plzeň a kupci“ zaměřená na období raného středověku. Nový rok otevíráme setkáním občanů u rotundy za přítomnosti starostky města. Pravidelnou součástí naší činnosti je i soubor přednášek „Akademie Staré Plzně“ věnovaný hlavně rozšíření znalostí o historii i současnosti města. Pro dětské návštěvníky jsme vymysleli „Radoušovy hry“, které přibližují dětem pověsti spojené s bájnou postavou hradu Radyně Radoušem. Každoročně zveme zájemce na „Vánoční Radyni“, za přítomnosti Karla IV. s družinou. Pořádáme i další akce, se kterými je možné se seznámit na www.oshr.cz.Kolik členů má OSHR dnes a jaké jsou další jeho plány? OSHR má dnes 36 členů. Plány do budoucna jsou velkolepé s plánovaným během na dlouhou trať. Zbudovat okružní cestu kolem hradu s informačním systémem, spolu-podílet se na záchraně vápenné pece v před-hradí, usilovat ve spolupráci s městem o nové schodiště ve věži hradu a zasadit se o zastřešení paláce. Dále propagovat hrad a usilovat o dobrý stav památek a jejich okolí. Děkuji za odpovědi. Kniha je zdrojem mnoha zajímavých a pro většinu lidí určitě dosud neznámých informací o hradu Rady-ně a o lidech, kterým na památkách v našem městě záleží. Má na to stát se důstojným dárkem pro všechny, kteří s městem Starý Plzenec sympatizují. Publikaci si za velmi příjemnou dotovanou cenu můžete zakoupit v Informačním centru města Starý Plzenec (Smetanova 932, tel: 377 183 662) nebo v Centru služeb pro turisty na Radyni.
Petr Vrobel

 

Kostely Starého Plzence

Publikace "Kostely Starého Plzence" byla vydaná v roce 2009
Text zpracoval Ing.arch. Jan Soukup ( s použitím článků Karla Kilbergra a Anny Velichové)
Fotografie: Daniel Stach, Jan Soukup, Milan Váchal, Miroslav Čadek, Petr Braun
Vydáno přispěním OSHR Starý Plzenec


K zakoupení v infocentru ve Starém Plzenci

S RADOUŠEM DO STARÉ PLZNĚ

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz