Novinky

 

  

Připravujeme

 19.10.2023 18:00 Předn áška Akademie Staré Plzně: Hradské centrum a zaniklé kostely ve Starém Plzenci
(PhDr. Martin Čechura, Ph.D., archolog - Oddělení záchranných archeologických výzkumů, Západočeské muzeum v Plzni, p.o.) 

23.11.2023 18:00 Přednáška Akademie Staré Plzně: Pozůstatky prvohorního moře u Starého Plzence
(prof. RNDr. Michal Mergl, CSc., proděkan pro tvůrčí a uměleckou činnost, FPE ZČU- geologie, paleontologie, zoologie, katedra biologie)

14.12.2023 18:00 Přednáška Akademie Staré Plzně: Vánoční zvyky a tradice na Plzeňsku v 19. století
(Mgr. Michal Chmelenský, Etnograf; kurátor sbírek vedoucí oddělení, Národopisné muzeum Plzeňska)

Nová videa

Radoušovy hry 2023

Akademie Staré Plzně - Hrad Radyně v kontextu hradní politiky Karla IV.

10. výročí otevření naučné stezky

 

Co právě řešíme

Participativní rozpočet: Doplnění výchozího místa pro turisty na Masarykově náměstí o kovový reliéfní model města v 12. st. s venkovním infokioskem s možností stažení mobilní aplikace

Revitalizace Staroplzenecké naučné stezky

Rekonstrukce vápenné pece

Modernizace informačního systému pro prohlídku hradu Radyně

Zprovoznění obchůzkové trasy okolo hradu Radyně

Oprava rozpadlých schodů k rotundě

Archeoplán Hradu Stará Plzeň a projekt ArcheoDanube


Je to jednoduché: Stačí vyplnit přihlášku a odeslat ji na adresu:
josefsutnar@seznam.cz