Novinky

 

18.11.2021 18.00 - Akademie Staré Plzně: O šalvěji, vřesu, lesích i bleskových povodních
! BUDE POUZE ONLINE !

9.12.2021 17.00 - Akademie Staré Plzně: Tři možné záhady českých dějin

-----------------
Placení členských příspěvků za rok 2020 a 2021
Někteří z vás se nezúčastnili výroční schůze v roce 2020 a nemají tudíž zaplaceno za tento rok. Nedoplatek je možno doplatit společně s příspěvkem za rok 2021.
Členský příspěvek za každý rok je pro pracující 100.-,důchodci 50.-, studenti a čestní členové příspěvek neplatí.
Dojde i k výměně legitimací.
Možno zaplatit na účet OSHR 249116017/0300. do poznámky napište své celé jméno a za jaké období platíte

-----------------

Kniha: 100 let hradu Radymě ve správě města a státu - informace k možnosti zakoupení

Nová kniha je na světě!

Je tomu již 100 let kdy, dne 21. června 1920 vešla v platnost smlouva, kde Adolf z Waldsteina prodal městu Starý Plzenec od panství Šťáhlavského panský dvůr ve Starém Plzenci s pozemky, příslušenstvím a celým lesním komplexem, jehož součástí byl i hrad Radyně za cenu 1 004 170 K 40 h.

Už v roce 1919 se spojilo několik nadšenců v Plzni, kteří vycítili potřebu uchovat do budoucna obě vzácné památky – hradiště na Hůrce i středověký hrad Radyni. Městská rada Starého Plzence 13. března 1920 provedla anketu k záchraně a zachování kulturních a historických památek, hradu Radyně a románské rotundy sv. Petra a sv. Pavla. Na schůzce bylo usneseno založit k tomuto účelu zvláštní spolek, Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky.

Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci se rozhodl vydat k těmto dvěma významným událostem publikaci. Kniha se soustřeďuje na Radyni, kdy město zchátralý hrad zakoupilo a pronajalo jej Spolku na záchranu Radyně a Hůrky. Rovněž se zabývá i bezprostředním okolím hradu a jeho vývojem. Starou historii jsme vypátrali v archivech a kronikách, novější už jste mnozí prožívali s námi a jenom si připomenete, že jste se na ni třeba i podíleli.

Čtěte ji s vědomím, že naše paměť stárne, že je potřeba si některé věci připomínat, i když nám nepřipadají v tu chvíli tak důležité. Věřte, že se k nim jednou vrátíte s láskou a plným pochopením a teprve pak pocítíte jejich důležitost. A ta chvíle určitě přijde. Všichni totiž potřebujeme někam patřit a tato kniha nám poznáním historie ukazuje jeden z pevných kořenů našeho života, díky  kterému  opravdu  někam patříme.

 

Jitka Sutnarová, Mgr. Petr Vrobel

 

 

Věci, které řešíme a na kterých se chceme podílet na řešení:

  • Publikace: Sto let hradu Radyně ve správě města a státu Sto let od založení Spolku na záchranu Radyně a Hůrky
  • Participativní rozpočet: Doplnění výchozího místa pro turisty na Masarykově náměstí o kovový reliéfní model města ve 12. st. a venkovním infokioskem s možností stažení mobilní aplikace           
  • Výsadba vína – údržba – „vinobraní“- Karlova vinička
  • Doplnění Staroplzenecké naučné stezky o 10 zastavení u Blažeje včetně změny trasy


Je to jednoduché: Stačí vyplnit přihlášku a odeslat ji na adresu:
josefsutnar@seznam.cz

 

Anketa

Jaký je podle Vás nejúčinnější způsob propagace spolku?

Facebook (209)

Celkový počet hlasů: 1912