3.3.2023 Výroční členská schůze

03.03.2023 17:00
Dne 3.3. 2023 se v zasedací místnosti plzenecke hasičárny uskutečnila vyroční schůze občanského spolku Hůrka a Radyně. Účast byla hojná, mezi stávající členy spolku zavítali při přilězitosti oslavy 20. tého výročí vzniku OSHR i bývalí členové.
Mezi hosty byli i zastupci města včele se starostou panem Eretem. Během prezentace činnosti spolku byly představeny jeho aktivity a je opravdu čím se pochlubit. Členove spolku odvedli kus poctivé práce na údržbě obou památek a na zvelebeni okoli  Starého Plzence. Na schůzi panovala přátelská a tvůrčí nálada, zasloužilí členové spolku obdrželi pamětní listy a byli přivítáni i noví členové. Spolek má pro nový rok 2023 připraveno spoustu nových aktivit, tradiční akce, dobré nápady a chuť do práce.

 

fotky

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz