27.02.2021 - Brigáda Radyně

27.02.2021 09:00

Foto z akce

Vážení členové a příznivci OSHR i ostatní, kteří chcete pomoci

Dnes odpoledne jsme ve skupince sondovali terén pro připravovanou vycházkovou stezku kolem Radyně. Severní strana pod hradem je zcela zaneřáděna větvemi po těžbě kůrovcového dřeva. Po dohodě s hajným, který na tento prostor nemůže použít mechanizaci, jsme se dohodli, že se prostor pokusíme vyčistit. Doba, když pomineme COVID, vzhledem k tomu, že větve chceme likvidovat pálením, je velmi příznivá.

Pokud se domníváte, že bychom v patřičných vzdálenostech v malých skupinkách dvou až tří lidí zvládli pálit větve, zveme vás v sobotu 27.2. na devátou hodinu na Radyni.

Počáteční informativní sraz musíme zvládnout v rouškách.

Na brigádu si vezmete pracovní rukavice a oblečení, které je odolné proti jiskrám odletujících od ohně.

Svoji účast potvrďte mailem či telefonem na mob. 731958349, pro zajištění organizace.

Za OSHR Jitka Sutnarová