Plzeň očima architekta Petra Klímy

19.09.2019 18:00
Občanský spolek Hůrka a Radyně zve na přednášku pana Mgr. Ing. arch. Petra Klímy. Původně ohlášené setkání s panem Ing. arch. Janem Soukupem se uskuteční v náhradním termínu. Děkujeme za pochopení.

Obřadní síň Městského úřadu, Masarykovo nám. 121,
Starý Plzenec čtvrtek 19. září 2019 od 18.00 hod.

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma, architekt, historik architektury, člen spolku Pěstuj prostor, odborný garant a manažer projektu Plzeňský architektonický manuál (PAM). Přijďte se seznámit s odborně popularizačním projektem, který mapuje architekturu
Plzně v období let 1914–1948 a 1948–1989. PAM prostřednictvím online databáze dostupné na webu pam.plzne.cz představuje odborné i širší veřejnosti na 400 objektů a souborů staveb, 50 veřejných prostranství a více než 100 architektů a stavitelů. Budovy jsou navázány na jedenáct stezek, které zároveň slouží jako trasy
(ne)pravidelně pořádaných architektonických procházek.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace.
Vstup zdarma.

Záznam přednášky

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz