Člověk jako přírodní síla měnící vzhled krajiny a vegetaci na příklad Starého Plzence

12.01.2017 18:00

Občanský spolek Hůrka a Radyně pořádá v rámci Akademie Staré Plzně přednášku

Člověk jako přírodní síla měnící vzhled krajiny a vegetaci na příklad Starého Plzence

Alena  Dostálová, Ph.D.

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec ve čtvrtek 12. ledna 2017 od 18. hodin.

Přednášející Alena Dostálová, Ph.D., rostlinný ekolog a pedagog na Fakultě Pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Přednáška je součástí cyklu konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty historie Starého Plzence a regionu, ve kterém místo leží.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme všechny

přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

Vyhrazujeme si právo změn v programu - https://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Záznam přednášky

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz