Jak se žilo mezi Hůrkou a Radyní před tisícem let i později

21.02.2017 17:00

Občanský spolek Hůrka a Radyně

pořádá v rámci Akademie Staré Plzně

přednášku

“Jak se žilo mezi Hůrkou a Radyní před tisícem let i později”.
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu,

Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec

21. února 2017 od 17. hodin.

Jaroslav Čechura je předním českým historikem, dlouhodobě se věnuje

sociálním dějinám. Jeho současným působištěm je Katolická teologická

fakulta UK (Ústav dějin křesťanského umění), spolupracuje s Technickou

univerzitou v Liberci.

Ve své prezentaci vás seznámí s řadou souvislostí lesku a bídy "Staré Plzně"

v průběhu řady historických epoch. Přednáška je součástí cyklu, konaného

u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty historie

Starého Plzence a regionu, ve kterém místo leží.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme

všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

Vyhrazujeme si právo změn v programu - https://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

Záznam přednášky