Karlovy hrady a tajemství Radyně

10.11.2016 10:00

Občanský spolek Hůrka a Radyně pořádá v rámci Akademie Staré Plzně přednášku pana Václava Fišera

"Karlovy hrady a tajemství Radyně"

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec ve čtvrtek 10. listopadu od 18. hodin.

Pan Václav Fišer je amatérským historikem, badatelem, členem Občanského spolku Hůrka a Radyně. Je také hercem – samoukem, který spolu se svými kolegy, formou oživených prohlídek přibližuje současníkům bohatou historii našeho města. Během padesáti minut na vás čeká seznámení s hrady, které Karel IV. sám založil a po sobě pojmenoval. Václav je připraven zprostředkovat svým posluchačům informace o hradech Karla IV. a především poodhalit tajemství a ukázat věhlas Karlovy koruny – našeho hradu Radyně.

 

Záznam přednášky

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz