Královský hrad Radyně – projekty na záchranu architektonického dědictví

16.05.2017 18:00

Královský hrad Radyně – projekty na záchranu architektonického dědictví

Ing. Jan Woletz, projektant, účastník prvních sanačních prací v oboru torzální architektury a Mgr. Denisa Brejchová, předsedkyně

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám.121, Starý Plzenec [ Sala de Ceremonias de la Oficina Municipal, Masaryk nám.121, Stary Plzenec] v úterý 16. května 2017 od 18.00 h.

Záznam přednášky

V první části bude představena jedna z možných podob hradu Radyně podle studií Ing. arch. Josefa Hyzlera, “dvorního architekta Karla IV.  dvacátého století”.  Ve druhé části přednášky budete mít možnost seznámit se s aktuálním Projektem záchrany architektonického dědictví a s plány na revitalizaci hradu.

Přednáška je součástí cyklu, konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty historie Starého Plzence a regionu.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

 Vyhrazujeme si právo změn v programu

https://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/