Křížovka - S Radoušem do Staré Plzně

01.01.2016 00:00

    Upozornění na faktickou chybu na straně 4 a 8 vojsko Oty II. Braniborkého,  správně  vojsko Oty II. císaře římského

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz