Návrhy do particiaptivního rozpočtu města pro rok 2022

16.02.2022 19:10

Modernizace informačního systému hradu Radyně

V návaznosti na texty zpracované pro audio průvodce hradu Radyně (1.brána, severní nádvoří, dvorek-vyhlídka, cisterny, východní palácovitá věž, palác hranatá věž, prevét) navrhujeme jednotlivá stanoviště kamennými či dřevěnými sloupky s QR kódy, tak aby si návštěvníci informace mohli stáhnout přímo na místě bez nutnosti půjčovat si audiozařízení v Centru pro turisty.
Také pro vnitřní prostory hradu navrhujeme vytvořit audio průvodce doplněného o QR kódy v jednotlivých částech hradu. Vznikne tak ucelený a uživatelsky přívětivý informační systém pro návštěvníky hradu Radyně přímo na místě.
Dále navrhujeme nově zbudovat dvě informační tabule (severní nádvoří a purkrabství). Na informační tabuli severního nádvoří je možné umístit informace o severním nádvoří a vchodu do hradu, na tabuli purkrabství (dvorek-vyhlídka) informace o purkrabství a studnách.
Přínos do veřejného prostoru
Ucelený a uživatelsky přívětivý informační systém pro návštěvníky hradu Radyně.
Předpokládaná cena projektu
150 000.- 200 000.-Kč

Schody k rotundě sv. Petra a Pavla

Oprava stávajících schodů k rotundě sv. Petra a Pavla a doplnění zábradlí
Přínos do veřejného prostoru
Schody, které dříve vedly k rotundě sv. Petra a Pavla postupem času téměř zmizely. K rotundě se přicházelo po pěšině vedoucí od spodu po stráni. Realizací projektu výsadby růží, byl tento přístup zamezen. Druhá část projektu, oprava schodů, již nebyla realizována. Pěšina vedoucí k rotundě tak byla návštěvníky přesunuta do ještě příkřejší části, vedle růží. Přístup zde je zvláště při vlhkém počasí velice nebezpečný. V minulém roce zde rovněž došlo ke středně těžkému úrazu při scházení po této využívané pěšině. Hlavním přínosem je zajištění bezpečného přístupu k rotundě sv. Petra a Pavla. Doplnění zábradlí kromě zvýšení bezpečnosti upozorní na schody a podpoří jejich využívání návštěvníky Hůrky.
Předpokládaná cena projektu
100 000.- Kč

Hůrka r. 1920

Torzo schodů 2020

 

Vápenná pec u hradu Radyně

Pod hradem Radyně na jeho jihovýchodní straně jsou pozůstatky unikátní vápenné pece z doby výstavby hradu. Tyto základy jsou ve velmi zchátralém stavu a je nezbytné provést jejich opravu a konzervaci. Místo je rovněž potřeba doplnit o informační tabulí.
Přínos do veřejného prostoru
Zachování základů významné technické památky s vysvětlením její funkce pro budoucno.
Předpokládaná cena projektu
350 000.- 500 000.-Kč

Vápenná pec 2014 zaměření

 vápenná pec 2022

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz