Nejnovější poznatky archeologického průzkumu kostela Narození Panny Marie

12.07.2022 17:00

Záznam přednášky

Seznámení s právě skončeným výzkumem a nálezy v kostele Panny Marie prováděném
oddělením záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni.
Kostelem nás provede vedoucí archeologického výzkumu

PhDr. Martin Čechura, Ph.D.
Kostel Narození Panny Marie

12. července úterý 17:00 hodin