6.8.2018 - Oprava studánky

08.06.2018 00:00
Jedním z našich cílů v letošním roce je prodloužení trasy Staroplzenecké stezky k základům kostela sv. Blažeje a odtud na náměstí.
Trasa prochází od Andrejšek po západním  okraji Starého Plzence až  k autoopravně SHS, cestou kolem autoopravny a dále nově vyřezanou pěšinou až k propustku u trati. Po podejití trati se zpět vracíme k Starému Plzenci  podél trati až dojdeme k základům kostela sv. Blažeje. Odtud se pak vrátíme na cestu s nově vysazenými lípami  a cestou stromovou alejí kolem čističky,viaduktu a pumpiček dojdeme až na náměstí.
V blízkosti propustku je kamenná studánka, kterou opravujeme a připravujeme zde pohádkové zastavení pro děti.