Plzeň 1266 Královské město v podhradí přemyslovského hradu

06.10.2016 18:00

Občanský spolek Hůrka a Radyně

pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně

přednášku

 Plzeň 1266 Královské město v podhradí přemyslovského hradu

Mgr. Radek Široký, Ph.D. a doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec

ve čtvrtek  6. října od 18. hodin.

Přednášející Radek Široký je ředitelem společnosti ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, která se zabývá výzkumem a prezentací historického dědictví západních Čech. Karel Nováček přednáší archeologii středověku a dějiny středověké architektury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Oba autoři se dlouhodobě věnují výzkumu Staré Plzně, na toto téma publikovali několik odborných studií.

Ve své prezentaci vás seznámí s novým pohledem na význam přemyslovského Hradu Stará Plzeň. Přednáška je součástí cyklu konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty historie Starého Plzence. 

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

Záznam pře dnášky