Plzenecké hranice

13.02.2020 18:00
Ing. Petr Mikota, nakladatel, soukromý badatel, tajemník konference Dějiny staveb, člen Klubu Augusta Sedláčka
Obřadní síň Městského úřadu, Masarykovo nám. 121,
Starý Plzenec
Hranice území, dnes nazývané katastrální, mají původ ve 12. a 13. století, kdy bylo vsím přiděleno území, zahrnující kromě obytných ploch také pastviny a les. Přednáška se zabývá vytyčováním, udržováním a značením a to na příkladu hranic Starého Plzence. Pozornost bude věnována enklavě sv. Blažej – Andrejšky, která je pozoruhodným dokladem z dob zakládání Nové Plzně.
Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.
Vyhrazujeme si právo změn v programu.