Prezentace města a Radyně na webové stránce Otce vlasti

02.03.2016 00:00
Do národních oslav výročí narození Karla IV., nejvýznamnějšího českého panovníka, diplomata a klíčové evropské osobnosti 14. století, se zapojilo také město STARÝ PLZENEC. Vstoupilo do spolku Karlovských míst, aby podpořilo evropskou tradicí se vztahem k nadčasovým hodnotám. Spolek tvoří 247 míst. 
Seznamte se s prvním číslem Newsletteru (máme zde čestné místo :-) a s prezentaci města a Radyně na webové stránce Otce vlasti (zatím v její předfinální podobě). 
Připojujeme také katalog,  ze kterého si mohou organizace, firmy a spolky ve městě vybrat zajímavý, cenový zvýhodněný, program. Případné dotazy ráda zodpovím. 
 
                                                                Hana Karnoldová, členka 
                                                                Komise pro strategický rozvoj a prezentaci památek
                                                                Občanský spolek Hůrka a Radyně
                                                                Starý Plzenec
 

NABÍDKA DOPROVODNÝCH AKCÍ vs kr.pdf

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz