Proměny centra Starého Plzence od 13. do 21. století

09.03.2017 18:00

Občanský spolek Hůrka a Radyně pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně

přednášku

Proměny centra Starého Plzence od 13. do 21. století

Mgr. Radek  Široký, Ph.D, ředitel ZIP o.p.s.

Ing. arch. Pavla Burešová, předsedkyně stavební komise rady města

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám.121, Starý Plzenec ve čtvrtek 9. března 2017od 18.00 h.

V první části budou na základě výsledků stavebně historického průzkumu širšího okolí Smetanovy ulice představeny hlavní etapy vývoje zástavby města. Ve druhé části přednášky budou představeny plány na vyhlášení architektonické soutěže na obnovu této části centra.

Přednáška je součástí cyklu, konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty historie Starého Plzence a regionu, ve kterém místo leží.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

 Vyhrazujeme si právo změn v programu . https://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/