Starý Plzenec – poloha historických objektů

15.03.2016 18:53

Občanský spolek Hůrka a Radyně

pořádá v rámci Akademie Staré Plzně přednášku na téma

Starý Plzenec – poloha historických objektů

Přednáška, se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec v úterý 5. dubna 2016 od 18. hodin.

Ing. Arch. Jarmila Očenášková, se ve své přednášce zamyslí nad polohou historických objektů Starého Plzence ve vazbě na terénní členitost a možnosti obrany slovanského hradiště Stará Plzeň. Během padesáti minut Vás paní architektka na základě historických pramenů, terénního průzkumu a vlastních úvah provede  po historických památkách našeho města.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace, Vstup zdarma.

Pozvánka k tisku

Fotografie z akce