Výroční členská schůze 2020

21.02.2020 17:30

Program:
Zahájení
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise
Prezentace připravované publikace ke 100 letům
správy Radyně městem a státem
Plán práce
Diskuse
Usnesení , závěr
V průběhu jednání bude podáno občerstvení.
( Na začátku schůze budou vybírány příspěvky
na r.2020)

Srdečně zve výbor OSHR