Vyvolený národ? Karel IV., Češi a Evropa

11.04.2016 20:41

Občanský spolek Hůrka a Radyně
pořádá
v rámci Akademie Staré Plzně
přednášku

Vyvolený národ? Karel IV., Češi a Evropa

přednáší doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec

v úterý 3. května 2016 od 18. hodin.

 

Petr Hlaváček je historik a filosof, jako koordinátor vede COLLEGIUM EUROPAEUM při Univerzitě Karlově a Akademii věd ČR. Ve své přednášce u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. představí úlohu tohoto panovníka a českého státu v politickém, náboženském a intelektuálním ústrojí tehdejší Evropy, tj. v časech, které znamenaly rozkvět pro Starý Plzenec a kdy vznikl i významný hrad Radyně.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

O přednášejícím:

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (*1974) je historik, filosof a editor. V letech 1992–1997 studoval historii a filosofii na FF UK a Universität Bern, mj. působil v Historickém ústavu AV ČR (2000–2001) a v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku (2001–2007). V roce 2008 založil Collegium Europaeum, společné badatelské pracoviště FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, které vede jako koordinátor, roku 2015 byl na Univerzitě Karlově jmenován docentem v oboru české dějiny. Zabývá se náboženskými a kulturními dějinami středověku a raného novověku a s přesahy do současnosti, též problematikou národního mesianismu a evropské identity. Výběr z publikací:

  • P. Hlaváček – M. Fesenko, (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945 (2015);
  • J. P. Arnason – P. Hlaváček – S. Troebst et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept (2015);
  • P. Hlaváček, Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi (2014);
  • P. Hlaváček, Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989 (2014);
  • P. Hlaváček (ed.), České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě (2014);
  • P. Hlaváček (ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika (2012);
  • P. Hlaváček et al., (In)tolerance in European History (2011);
  • P. Hlaváček, Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter. Studien zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostmitteleuropas (2011).