Zájezd Netolice, zámek Kratochvíle, Prahatice

10.06.2017 07:00

Netolice Kratochvile Prachatice zájezd - plakát

Info facebook

Občanské sdružení Hůrka a Radyně 

pořádá dne 10.6.2017 ZÁJEZD

Archeopark Netolice –zámek Kratochvíle- Prachatice muzeum

 Archeopark Netolice

je archeologický park na vrchu Svatý Ján na okraji jihočeského města Netolice. Nachází se na místě bývalého slovanského hradiště se zbytky valů a s četnými nálezy předmětů z 10. - 13. století. Původní záměr vybudovat na Sv. Jánu archeopark vznikl v roce 1996, ovšem s realizací se začalo až v roce 2004. Jako první byla vybudována replika kamenných základů části středověkého hradebního tělesa, která byla o rok později doplněna 25 metrů dlouhou dubovou palisádou.

Zámek Kratochvíle

Na místě dnešního zámku původně stával hospodářský dvůr nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmberka (1535-1592) regentu rožmberského dominia a budovateli jihočeských rybníků Jakubu Krčínovi z Jelčan. Krčín zde postavil nový dvůr, kolem něhož zřídil rozsáhlou loveckou oboru Takto půvabně položený dvůr se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že ho v roce 1579 směnil s Krčínem za městečko Sedlčany s deseti vesnicemi.[1] Do současné podoby po vzoru italských vil nechal zámek vystavět Vilém z Rožmberka v letech 1583-1589, výstavbou pověřil vlašského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna.

Město Prachatice

bylo od počátku své existence spjato se Zlatou stezkou, významnou středověkou obchodní komunikací, která spojovala české země s Podunajím a po které se převážně vozila sůl z alpských ložisek do Čech. Tato stezka je historicky doložena od roku 1010. Cílovým místem Zlaté stezky byla původně tržní osada vyšehradské kapituly na místě dnešních Starých Prachatic.

Prachatické muzeum bylo založeno roku 1904 z iniciativy muzejního spolku. Jeho počátky nebyly spjaty se stávající budovou. Muzeum bylo umístěno v přízemí budovy městské radnice. Teprve r.1946 získalo městské muzeum pro své potřeby dům Žďárských na Velkém náměstí, známý i pod názvem Sittrův dům.

Pohled do historie města Expozice má dvě části. První seznamuje návštěvníky s historií Prachatic do poloviny 19. století, druhá připomíná významné historické události do konce 20. Století.                 

 Zlatá stezka - cesta bílého zlata Od roku 1990 probíhá ve spolupráci Prachatického muzea a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích systematický výzkum Zlaté stezky.

Cena zájezdu pro členy OSHR 250.-Kč, děti 100.-Kč, pro ostatní účastníky 400.-Kč , děti 200.-Kč        ( v ceně je vstupné do muzea v Prachaticích)

Odjezd 7:00 hod. z autobusové zastávky u nádraží pod závorami. Předpokládaný příjezd 20:00 hod.

Přihláška : nejpozději do 15. května 2017  

oshr@email.cz  ,   nebo  mob.731 958 349  Jitka Sutnarová

Reportáž z výletu:

Zájezd Občanského spolku Hůrka a Radyně.

10. června pozvalo OSHR své členy a příznivce historie do Jižních Čech.

Trasa výletu vedla do Netolic, Lomce, k zámku Kratochvíle a přes Husinec do Prachatic.

Do Netolic jsme zavítali s cílem porovnat naše Přemyslovské hradiště na Hůrce s místním hradištěm a archeoparkem.

Lomec nás lákal originálním interiérem se zavěšeným oltářem v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie. Je třeba říci, že toto poutní místo nás skutečně uchvátilo celým komplexem.

Renezanční zahrady zámku Kratochvíle spojené s historií zámku obohatily naše znalosti.

Pokračovali jsme přes Husinec do Prachatic. Pouze z autobusu jsme shlédli sochu i rodný dům M. J. Husa.

Prachatice nás přivítaly krásným náměstím. Po obědě a návštěvě muzea Zlaté stezky nás průvodci provedli historickou částí města. Výlet byl pro mnohé fyzicky náročný, ale všichni ho zvládli. Výlet snad měl jen jednu velkou chybu. Ze zdravotních důvodů se nezúčastnil oblíbený průvodce Vašek Fišer.