Zkrocená Úslava

04.04.2017 18:00

Občanský spolek Hůrka a Radyně pořádá v rámci

Akademie Staré Plzně

přednášku

Z k r o c e n á   Ú s l a v a

Mgr. Vendula Hnojská

Přednáška se koná v prostorách Obřadní síně Městského úřadu, Masarykovo nám.121, Starý Plzenec v úterý  4. dubna 2017od 18.00 h.

Přednáška pojednává o řece Úslavě, meandrující malebným údolím od Šumavy k Plzni. Posluchači se seznámí se základními geografickými daty, včetně uměle vytvořených vodních děl, v nichž byla zachycena obrovská vodní síla, sloužící pro pohon mlýnů, pil, hamrů apod. Dozvíte se o mlýnech ve Starém Plzenci a okolí. Přednášející vás seznámí s pravěkým osídlením v okolí řeky Úslavy, s důrazem na archeologické lokality jižního Plzeňska.

Přednáška je součástí cyklu, konaného u příležitosti 1040 let Staré Plzně, který reflektuje zásadní momenty historie Starého Plzence a regionu, ve kterém místo leží.

Dotazy zodpovíme na e-mailové adrese karnoldovahana@gmail.com. Zveme všechny přátele a zájemce o zajímavé informace. Vstup zdarma.

 Vyhrazujeme si právo změn v programu . https://www.oshr.cz/aktivity/prednasky/

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY