Archiv článků

01.07.2022 00:00
English, Deutsch, Русский /> Při patě jižního svahu vrchu Radyně se nacházejí relikty z kamene zděné kruhové pece, pravděpodobně z doby stavby hradu. Při převzetí hradu do správy Spolku popisuje Václav Klein kruhovou stavbu zapuštěnou do svahu zdvihajícího se ku...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Stará Plzeň a kupci  Stará Plzeň - dnešní Starý Plzenec - byla založena v údolí řeky Úslavy pod výraznou ostrožnou Hůrka. Na tomto vrchu, osídleném již v pravěku, vyrostlo nejpozději v 10. století významné hradiště, doprovázené podhradní osadou a rušným...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Přemyslovské hrady  Při slově „hrad“ si většina lidí vybaví kamennou stavbu vrcholného středověku, třeba Točník nebo Radyni. Lze tak ale nazvat i raně středověké pevnosti, jakou byla právě Plzeň. Častěji používaný pojem „hradiště“ správně označuje pouze...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Kostel Narození Panny Marie  Kostel Narození Panny Marie je jednou z osmi církevních staveb středověké Plzně. Byl postaven před polovinou 12. století v románském slohu. Traduje se, že Kostel Narození Panny Marie založil sv. Vojtěch v roce 992 při svém...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Plzenecká aglomerace ve středověku  Dominantou a centrem celého středověkého osídlení ve Staré Plzni byl bezesporu významný přemyslovský hrad na vrchu Hůrka. Zabíral celou plochu úzké protáhlé ostrožny, sevřenou mezi údolími Úslavy a jejího drobného přítoku....
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Pod hradbami přemyslovského hradu  Hrad Plzeň byl významnou součástí přemyslovské hradské soustavy. Tak se označuje správní systém tehdejších Čech. Jednotlivé knížecí hrady spravovaly své okolí - hradské obvody. Zajišťovaly vojenskou ochranu regionu,...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Středověké cesty   Mezinárodní dopravní síť vznikala už od pravěku a ve středověku ještě zhoustla. Středověké cesty měly velmi různorodý charakter, podle své důležitosti i podle prostředí, kterým procházely. Největší překážkou nebyli lupiči, ale...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Středověké cestování  Nejjednodušší způsob přepravy byla pěší chůze. Kupci využívali pěší nosiče zboží (válečné zajatce nebo otroky). Pěší dopravci mohli překonat prakticky jakýkoliv terén, proto se také uplatňovali při pašování. Zboží bývalo často...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский "Dálnice" Praha – Řezno  Všechny zemské stezky ve středověkých Čechách se sbíhaly do Prahy, mocenského ústředí Přemyslovců. I díky centrální poloze české kotliny v Evropě se pod místním hradem setkávali kupci ze severu, jihu, východu i západu. Odtud také...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Východní opevnění akropole  Tímto místem probíhala mohutná hradba, z níž jsou dodnes dobře patrné zbytky valu a před ním stojícího příkopu. Právě jste prošli nenápadným, dobře přístupným východním předhradím a vstupujete na akropoli. Po východním předhradí...
Záznamy: 31 - 40 ze 138
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz