Archiv článků

01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Akropole  Slovo akropole je odvozeno z řečtiny. Akros znamená „vysoký“ a polis „obec“. Akropole byla ústředním prostorem raně středověkého hradu. Nacházela se na nejvyšším a nejlépe chráněném místě a od zbytku hradiště ji oddělovalo samostatné opevnění,...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Západní opevnění akropole  Západní předhradí plzeneckého hradu se rozkládá v mírně svažitém terénu na zužujícím se západním konci ostrožny. Mohlo být místem, kde byli ve svých domech usazeni řemeslníci, zásobující hrad běžně potřebnými, ale i luxusními...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Rotunda sv. Petra a Pavla  Rotunda sv. Petra je jedinou dochovanou stavbou přemyslovského hradu Plzeň. Do současnosti se zachovala pouze náhodou, protože v roce 1785 byla navržena ke zboření. Nakonec se však pro ni našlo využití jako skladiště střelného...
01.07.2022 00:00
English Deutsch Русский Plzeňský trh   Z jihu na západní předhradí navazovalo jižní podhradí, které bylo pevnou součástí raně středověké pevnosti. Bylo vměstnáno mezi jižním svahem vrchu Hůrka a řekou. Mohutný západní val se dosud zachoval ve výšce zhruba 5 – 6 m a je dobře...
16.06.2022 18:00
Prezentace záměru rozvoje národní kulturní památky "Slovanské hradiště Hůrka". Představení konceptu a možností zpřístupnění památky občanům, turistům a plány kroků pro zachování památky příštím generacím. Záznam prezentace
14.04.2022 17:00
foto z přednášky záznam přednášky Tři možné záhady českých dějin Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Obřadní síň Městského úřadu, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec,  čtvrtek  14. dubna 2022 od 17.00 hod. Jaroslav Čechura je profesorem českých dějin na Katolické teologické fakultě...
02.04.2022 14:00
Foto z akce
19.03.2022 09:00
 Foto z akce 
16.02.2022 19:10
Modernizace informačního systému hradu Radyně V návaznosti na texty zpracované pro audio průvodce hradu Radyně (1.brána, severní nádvoří, dvorek-vyhlídka, cisterny, východní palácovitá věž, palác hranatá věž, prevét) navrhujeme jednotlivá stanoviště kamennými či dřevěnými sloupky s QR...
18.11.2021 18:00
8.11.2021: po zralé úvaze jsme došli k závěru, že listopadová přednáška proběhne bez účasti veřejnosti.  Záznam přednášky
Záznamy: 41 - 50 ze 138
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Jitka Sutnarová - předsedkyně OSHR 731 958 349 oshr@email.cz